Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0144Návrh na I. zmenu rozpočtu OBCE BELOVEŽA na rok 2015

Príloha č. 1 - PDF s detailným prehľadom návrhu

SUMARIZÁCIA - schválený | zmena | zmenený

Príjmy bežného rozpočtu - 276 037 | 35 396 | 311 433
Výdavky bežného rozpočtu - 257 037 | 42 396 | 299 433
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu 19 000 | -7 000 | 12 000

Príjmy kapitálového rozpočtu 0 | 1 100 | 1 100
Výdavky kapitálového rozpočtu 0 | 2 218 | 2 218
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu 0 | -1 118 | -1 118

Príjmové finančné operácie 0 | 1 118 | 1 118
Výdavkové finančné operácie 19 000 | -7 000 | 12 000
+ prebytok / - schodok finančných operácií -19 000 | 8 118 | -10 882

Objem bežných a kapitálových príjmov rozpočtu celkom 276 037 | 36 496 | 312 533
Objem bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu celkom 257 037 | 44 614 | 301 651
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO 19 000 | -8 118 | 10 882

Celkom príjmy 276 037 | 37 614 | 313 651
Celkom výdavky 276 037 | 37 614 | 313 651
Celkový + prebytok /- schodok 0 | 0 | 0

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Utorok, 08 December 2015 14:57