Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0216Program na 3. Zasadnutie ObZ 14.01.2019

Stiahnuť PDF 

1.     Otvorenie

2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

4.     Voľba komisie na výberové konanie Hlavného kontrolóra

5.     Informácie o územnom pláne obce Beloveža /Zmeny  a  Doplnky .č1/

6.     Rôzne

7.     Diskusia

8.     Záver


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Pondelok, 14 Január 2019 10:23