Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310648Program na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.08.2019

Program na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.08.2019

 

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Schválenie programu

4.    Schválenie investičného zámeru pre kúpu nehnuteľnosti za účelom zriadenia obecného  

        podniku    prevádzka predajne potravín


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Streda, 31 Júl 2019 10:40