Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0321Zápis detí do materskej školy na školský rok 2012/2013


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok  2012 / 2013

Riaditeľstvo Materskej školy v Beloveži,  podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2012/2013 sa uskutoční v termíne od  15.02. 2012 do 24.02. 2012.


Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môže rodič vyzdvihnúť v materskej škole denne od  07.30 hod. do 16.30 hod. v priestoroch materskej školy.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 
Pri odovzdávaní vyplnenej žiadosti je potrebné so sebou doniesť kartičku poistenca dieťaťa.

Vyplnenú  a detským lekárom potvrdenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môžu rodičia / zákonní  zástupcovia/ vrátiť do MŠ najneskôr do 30.marca 2012.
 
Rozhodnutie o prijatí respektíve neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomne na adresu uvedenú v žiadosti, alebo osobne po vzájomnej dohode do 30.4.2012 po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.

Podmienky prijímania detí:


 Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú
–  deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
–  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
–  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
–  deti, ktoré dovŕšili  tretí rok veku
–  deti mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté pokiaľ to umožní kapacita materskej školy .


Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do našej materskej školy, tak  sa na Vás tešíme
v novom školskom roku 2012 / 2013.


Kolektív zamestnancov MŠ.

Zápis detí do materskej školy Beloveža


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Sobota, 11 Február 2012 14:29