Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310641Vyhlásenie mimoriadnej situácie

OBEC BELOVEŽA

Beloveža 94, 086 14 Hažlín 

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

 

Z dôvodu dlhodobých horúčav, nedostatku zrážok, následného sucha a poklesu výdatnosti prameňa, ktorý zásobuje obec pitnou vodou prostredníctvom obecného vodovodu 

dochádza k bezprostrednému ohrozeniu zdravia občanov.

Na základe týchto skutočnosti, v súlade s §15 ods.1 písm. j)  zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e m    m i m o r i a d n u    s i tu á c i u

 

dňa  9.9.2015  o 18:00 hod.

v územnom obvode Obce Beloveža

 

 V Beloveži, dňa 9.9.2015, Peter Mikula, starosta


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Piatok, 11 September 2015 11:05