Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0154Odvolanie mimoriadnej situácie

Z dôvodu obnovy  výdatnosti prameňa a obnovy dodávky pitnej vody v obci Beloveža, pominulo bezprostredné ohrozenie životov a zdravia občanov.

V súlade s §15 ods.1 písm.j) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

o d v o l á v a m    m i m o r i a d n u    s i tu á c i u

 

dňa  22.9.2015  o 20:00 hod.

v územnom obvode Obce Beloveža


V Beloveži dňa 20.9.2015, Peter Mikula, starosta


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google