Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0180Program na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.05.2019

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Voľba komisie

4.       Záverečný účet 2018

5.       Protispoločenská smernica

6.       Organizačné zabezpečenie  folklórneho festivalu 9.6.2019

7.     Obstaranie  motorového vozidla /typ dodávka/  na obecné účely

8.     Sťažnosti občanov

9.     Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Pondelok, 20 Máj 2019 06:56