Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p6110511Uznesenie 22.1.2015

Uznesenie č.2 /2015  z obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 22.1.2015

1.      Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža konštatuje, že:

-       je uznášania schopné, prítomný podľa prezenčnej listiny

-       určuje overovateľov zápisnice p. Vašenko a p.Basar a zapisovateľa Mgr. Marko

-       schvaľuje program

Za: Mgr. Marko, Vašenko, Basar, Dulenčin, MuDr. Leškanič  

Proti: 0  

Zdržal sa: Mačuga

-       Schválenie nového člena do rady školy

2.      Do rady školy školy bol schválený poslanec Basar.

Za: Mgr. Marko, Vašenko, Basar, Dulenčin, MuDr. Leškanič  

Proti: 0  

Zdržal sa: Mačuga

3.      Vstup do Mikroregiónu Stredná Topľa

Vstup do Mikroregiónu Stredná Topľa bol schválený.

Za: Mgr. Marko, Vašenko, Basar, Dulenčin, MuDr. Leškanič, Mačuga  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0

4.      Diskusia

Fašiangové zabíjačkové posedenie bolo schválené. Odkúpenie pozemku od p. Sobeka – obecné zastupiteľstvo poveruje jednaním o odkupe starostu obce.

Za: Mgr. Marko, Vašenko, Basar, Dulenčin, MuDr. Leškanič, Mačuga  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0

5.      Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie bol schválený

Za: Mgr. Marko, Vašenko, Basar, Dulenčin, MuDr. Leškanič, Mačuga  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0

6.      Schválenie uznesenia

Uznesenie bolo schválené.

Za: Mgr. Marko, Vašenko, Basar, Dulenčin, MuDr. Leškanič, Mačuga  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:       

p. Vašenko Juraj                     .....................................

p. Basar Jozef                         .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Marko Jaroslav             .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                           .....................................

 

 

 


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Streda, 13 Júl 2016 15:14