Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0170Zmluvy
Číslo zmluvy Zmluvná strana - zhotoviteľ Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum ukončenia Súbor na stiahnutie
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Marko a Marko s.r.o., Priemyselná 3745, 085 01 Bardejov Doplnenie a zmena Kúpnej zmluvy zo dňa 6.7.2016 uzatvorenej medzi zmlúvnymi stranami MARKO a MARKO s.r.o.(predávajúci) a Obec Beloveža (kupujúci) -- 11.8.2016 -- PDF(796KB)
Kúpna zmluva Marko a Marko s.r.o., Priemyselná 3745, 085 01 Bardejov Kúpa motorového vozidla Fiat Ducato 1,9TDI  100€ 8.12.2011 --- PDF (2179KB)
Zmuva o účte Dexia banka Slovensko a.s. Hodžová 11, 01011 Žilina Zmluva o účte Dexia Komunál univerzalného úveru Zriadenie účtu 8.3.2011 --- PDF (811KB)
Dodatok č.d.01 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžová 11, 01011 Žilina Dodatok k zmluve o účte č.d.:01, Zriadenie účtu k zmluve 37/002/11 23.5.2011 --- PDF (494KB)
012011 Marko a Marko s.r.o., Priemyselná 3745,  08501 Bardejov Zmluva o dielo: výstavba futbalových šatní 71.447,69 € 15.3.2011 30.5.2011 PDF (2,4MB)
VSE Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny pre osem odberných miest v obci Beloveža od 1.4.2011 Štrvrťročné splátky:
Verej.osvetl. – 413 €
Obec.úrad – 884 €
Hrabovec – 2.155€
vodojem – 120 €
pož.zbroj. – 25 €
cintorín – 25 €
zaklad.škola – 119 €
mater.škola – 504 €
1.4.2011 neurčito PDF (3,8MB)
37/024/01 Dexia banka Slovensko a.s., Hodžová 11, Žilina 01011 Dohoda o ukončení Zmluvy o úvere č.37/024/01 uzatvorenej dňa 7.11.2001 na poskytnutý úver vo výške 66.388,- EUR 0€ (úver s poplatkami a úrokmi splatený v celom rozsahu) 8.3.2011 9.3.2026 PDF (1,0MB)
37/002/11 Dexia banka Slovensko a.s., Hodžová 11, Žilina 01011 Zmluva o úvere - Poskytnutie úveru v súlade s podmienkami úverovej zmluvy pre obec Beloveža 100 000 € 8.3.2011 6.3.2026 PDF (9,7MB)
bez čísla BONA FIDE Prešov s.r.o., Puškinová 16, 08001 Prešov Vykonanie kontroly právnych dokumentov a zmlúv a ekonomických a účtovných dokladov obce Beloveža za rok 2010 + právna, ekonomická a technická analýza 2000 € 3.3.2011 15.4.2011 PDF (1,2MB)
A5495767 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení so spoločnosťou Orange Slovensko a.s.- program-volanie do vš.sieti 400 zv., tel.č.0944937297 24€/mesiac 4.2.2011 neurčito PDF (1,6MB)
1 / 2011 Firma STOLMAX – Ján Maxin, Hrabovec 119,
 086 11  Hrabovec
Dodávka + montáž kancelárskeho nábytku do zasadačky obecného úradu, celková dlžka skríň a poličiek je 7 bm 1540 € 1.2.2011 15.3.2011 PDF (1MB)


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Štvrtok, 11 August 2016 14:34