Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310650Aktuality Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové
spoločenstvo Beloveža
, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 16. júna 2019 o 13:00 hodine
v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Beloveži

Program zasadnutia:

1. Prezentácia
2. Privítanie a úvod
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba mandátovej volebnej a návrhovej komisie
5. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva
6. Správa dozornej rady
7. Odvolávanie podpredsedu výboru
8. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
9. Zmena základných dokumentov spoločenstva v zmysle novely zákona o pozemkových spoločenstvách účinnej od 1.7.2019
10. Diskusia
11. Prijatie uznesenia z valného zhromaždenia
12. Záver

Stiahnuť pozvánku

S
tiahnuť Zmluvu o založení pozemkového spoločenstva


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google