Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310600Program na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.08.2019

Program na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.08.2019

 

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Schválenie programu

4.    Schválenie investičného zámeru pre kúpu nehnuteľnosti za účelom zriadenia obecného  

        podniku    prevádzka predajne potravín


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google