Náhodné foto z galérie

p7310628Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Uznesenie č.4/2017 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 26.8.2017


Stiahnuť PDF


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Leškaniča a p. Basára, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a jeho spolufinancovanie vo výške 5% zo sumy dotácie.
       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku p. Špakovi – SPAKbuild s.r.o o výmere cca 200 m2 za cenu 2 €/m2.
       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovanie posedenia pre seniorov ku  Dňu úcty k starším.
       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

Overovatelia:
      MUDr. Leškanič
      p. Basár
Zapisovateľ: 
      Mgr.  Dulenčin
Starosta obce:
      Mikula Peter
 
Pozvánka - Slávnosti rusínskych buditeľov Duchnoviča a Pavloviča
Obec Beloveža,
Rusínska obroda na Slovensku a
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 
Vás pozývajú na festival rusínskej kultúry dňa
25. júna 2017 (nedeľa). 

Program je súčasťou plagátu nižšie:
Pozvánka plagát
 
Festival Beloveža 2016 - fotogaléria
Festival Beloveža 2016
 
Uznesenie č.6 31.8.2016
Uznesenie č.6/2016 z obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 31.8.2016
 
1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice
       Za:7        zdržalo sa:0       proti:0
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záložnú zmluvu č. 700/560/2014 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania, firmou Marko a Marko s.r.o a obcou Beloveža.
        Za:7        zdržalo sa:0       proti:0
 
 
Overovatelia:
p. Vašenko                              .....................................
p. Mgr. Dulenčin                     .....................................
Zapisovateľ:
Mgr.  Marko                            .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                            .....................................
 
Nové uznesenia zo zasadnutí OZ
Pozieť nové prílohy
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 14