Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0235Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Uznesenie č.8/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 6.09.2018
Uznesenie č.8/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 6.09.2018
1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0
2.     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje, že otázkou rekonštrukcie požiarnej zbrojnice sa bude zaoberať nové zastupiteľstvo, ktoré vznikne po komunálnych voľbách v novembri 2018.
Za:6        zdržalo sa:0      proti:0
3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje firmu CHOSEMA s.r.o ako zhotoviteľa projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na výstavbu amfiteátra.
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
4.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nových členov do zriadených komisií : Ľubica Soroková, Marián Hopko, Michal Semanišin.
Za: 6     zdržalo sa:0        proti:0
Čítať celý článok...
 
Územný plán obce Beloveža

 

Záväzná časť

   
Stiahnúť PDF
Smerná časť 


Stiahnúť PDF
Ďalšie dokumenty:

        
Pre stiahnutie kliknite na PDF


 
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Beloveža

 

Zmeny a doplnky č. 1 - Návrh

  
Stiahnúť PDF
Územný plán obce


Stiahnúť PDF
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce:

Schéma záväznej časti riešenia a verejnoprospešných stavieb

Stiahnúť PDF
 
(
NávrhStiahnúť PDF
  Ostatné zmeny a doplnky:

                     
Pre stiahnutie kliknite na PDF            


 

 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Stiahnuť PDF

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oznámenie o počte obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

podľa § 171 a § 176 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec zverejňuje počet obyvateľov obce Beloveža : 797

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 6/2018 zo dňa 9.8.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Beloveži bude mať sedem poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
 
Vymenovanie zapisovateľa do orgánov samosprávy obcí
Stiahnuť PDF

Vymenovanie zapisovateľa

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v obci Beloveža:

Mgr. Jana Semanová, Beloveža 288, mobil +421 911 344 283, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do komisie

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Uznesenie č.6/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 9.08.2018

Stiahnuť PDF 

Uznesenie č.6/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 9.08.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 1108 zo 6.7.2018 a zákonov č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení a č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje

a)     jeden volebný obvod a 7 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Beloveža v roku 2018 na volebné obdobie 2018-2022 

b)     rozsah výkonu funkcie starostu obce Beloveža na volebné obdobie 2018-2022 vo výške úväzku 1,0 (jeden plný úväzok). 

Za:5        zdržalo sa:0      proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku C-KN 3774/2 za cenu 1€/m2 o výmere 557 m2.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

4.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh projektu na výstavbu amfiteátra a výstavbu vyhliadkovej veže

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

 

Overovatelia:

Mgr. Marko                          .....................................

p. Mačuga                                        .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................

 

 


 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 16