Náhodné foto z galérie

img_0208Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2012/2013


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok  2012 / 2013

Riaditeľstvo Materskej školy v Beloveži,  podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2012/2013 sa uskutoční v termíne od  15.02. 2012 do 24.02. 2012.
Čítať celý článok...
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 31. marca 2012.
Viac zistite z priložených listov obvodného úradu v Bardejove.


 
Rozpočet obce 2012, 2013, 2014
Tabuľka s prehľadom rozpočtu obce Beloveža na roky 2012, 2013, 2014
PDF súbor stiahnete tu
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011

Všeobecné záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža

Čítať celý článok...
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2011

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za  komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, pozemkov, stavieb, bytov, ďalej daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, atď.

Čítať celý článok...
 
Pridané nové foto materkej školy
banner materská škola beloveža

Prezrite si galérie plné fotografií z akcií usporiadavaných v našej materskej škole Beloveža
alebo si o nej niečo prečítajte
v sekcii materská škola
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 11