Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0219Beloveža.eu | Vitajte milí spoluobčania!
Program na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.05.2019

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Voľba komisie

4.       Záverečný účet 2018

5.       Protispoločenská smernica

6.       Organizačné zabezpečenie  folklórneho festivalu 9.6.2019

7.     Obstaranie  motorového vozidla /typ dodávka/  na obecné účely

8.     Sťažnosti občanov

9.     Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“

 
Záverečný účet obce Beloveža za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2018


Hlavný kontrolór Obce Beloveža


V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Beloveža za rok 2018.

kliknite sem: Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Beloveža za rok 2018 


Záverečný účet Obce Beloveža za rok 2018


Návrh na uznesenie:

a) Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.

b) Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.

c) Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018.

kliknite sem: Záverečný účet Obce Beloveža za rok 2018  
 
Informácie pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu

 

                                                                                                                                                                    Bližšie informácie, kliknite TU

                                                                                                                                                                    Dátum a čas konania volieb


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky  sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h

 Oznámenie

o zverejnení emailovej adresy obce Beloveža na doručovanie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Program na zasadnutie ObZ 25.2..2019
Program na zasadnutie ObZ 25.02.2019

Stiahnuť PDF 

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Beloveža
5. Rôzne
6. Záver
 
Uznesenia z dní od 10.12.2018 až 14.01.2019

Uznesenie zo dňa 10.12.2018

Uznesenie zo dňa 30.12.2018

Uznesenie zo dňa 14.01.2019


64 
Zápisnice z obecného zastupiteľstva z dní od 10.12.2018 do 14.01.2019

Zápisnica zo dňa 10.12.2018

Zápisnica zo dňa 30.12.2018

Zápisnica zo dňa 14.01.2019 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 17