Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0309Materská škola


materská škola - foto

Motto:
„Jar či leto, jeseň, zima,
v našej školke je vždy prima.
Sme tu všetci kamaráti,
čo sa majú spolu radi“


Vyberte si ďalšiu možnosť v menu:

# Názov článku
1 Učebné osnovy a obsahové celky školského vzdelávacieho programu
2 Školský vzdelávaci program
3 O našej materskej škole
4 Zameranie a ciele našej materskej školy
5 Personálne obsadenie a kontakt