Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0120O našej materskej škole

Materská škola v Beloveži je jednotriedna štátna škola. Zriaďovateľom materskej školy je Obec Beloveža. Materská škola je umiestnená v účelovej dvojpodlažnej budove. Budova sa nachádza mimo centra obce, čím je zaručené tiché, kľudné a podnetné prostredie pre vývin detí. Materská  škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov.  

Na prízemí je vstupná chodba, šatňa, telocvičňa, jedáleň, školská kuchyňa a výdajňa jedál. Na poschodí je trieda, spálňa, sociálne zariadenia, izolačná miestnosť, kancelárie a sklady. Okolo budovy sa rozprestiera rozľahlý trávnatý areál s preliezačkami, pieskoviskom a chodníkmi.

Všetka snaha zamestnancov školy smeruje k tomu, aby deti mohli prežiť deň v materskej škole plný radosti, voľnosti, krásnych vzťahov a nevšedných zážitkov. Chceme podporiť detskú zvedavosť, radosť z objaveného, z dobrých skutkov pre kamaráta, pre všetky živé bytosti okolo seba, ale aj k uvedomeniu si významu životného prostredia pre život človeka. K naplneniu všetkých týchto dlhodobých cieľov bude veľmi dôležitá tímová práca, kreativita a flexibilita všetkých pracovníčok.

V lete
materská škola

materská škola foto leto

materská škola foto letoV zime
Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Piatok, 28 Október 2011 12:29