Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0238Učebné osnovy a obsahové celky školského vzdelávacieho programu

Učebné osnovy a obsahové celky školského  vzdelávacieho programu


OBJAVUJEME SVET OKOLO NÁS


 
Pri tvorbe učebných osnov sme brali do úvahy ISCED 0, vlastné ciele MŠ, vnútorné a vonkajšie podmienky MŠ, osobitosti predškolského vzdelávania, spoluprácu MŠ s rodičmi a inými subjektmi. Učebné osnovy sú spracované do 10 obsahových celkov. Každý obsahový celok sa skladá z tém. Učiteľky budú konkretizovať špecifické ciele zohľadňujúc aktuálne rozvojové možnosti a schopnosti detí vo svojich plánoch vo výchove a vzdelávaní.

Chcem mať šťastie, dobré zdravie,
dýchať vzduch čo z lesa vanie.
Vidieť slnko, počuť vtáčky,
mať v izbičke knižky, hračky.
Chcem sa s ockom, mamkou smiať,
s kamarátmi v škôlke hrať.


SEPTEMBER:   Už sme v škôlke

                          Vitajte v škôlke                                            
                          Ja a moji kamaráti
                          Kto sa o nás v škôlke stará                       
                          Predmety dennej potreby
                          Dobrý deň a nech sa páči

 

OKTÓBER
:      Dary jesennej prírody
                         
                          Košík plný ovocia
                          Zelenina plná vitamínov
                          Farebná jeseň                                 
                          Odlet sťahovavých vtákov

NOVEMBER
:   Les a jeho tajomstvá
                        
                          Stromy a kríky v  jeseni
                          Jeseň a lesné zvieratá
                          Jedlo, ktoré chutí môjmu telu
                          Bezpečne do škôlkyDECEMBER
:    Čaro  Vianoc
 
                           Tešíme sa na Mikuláša
                           Vianočné pečenie, zdobenie
                           Vianoce sú pred dverami
 
JANUÁR
:     Pani Zima kraľuje      
                     
                      Sneh, ľad, mráz a kúzla zimy
                      Zimné športy a hry na snehu
                      Príroda spí , zvieratá v zime
                      Naša vlasť, moja dedina
 FEBRUÁRAko letí čas
           
                    Časové vzťahy
                    Rozprávkový karneval
                    Moje telo, moje zdravie
                    Úraz a choroba


MAREC
Kde sa skryla rozprávka
              
                 Moja priateľka kniha
                 Riekanky, básničky, rozprávky, bájky
                 Čo je z čoho
                 V ríši čísel
                 Veľká noc- sviatky jari


APRÍL:       Jar už klope na okienko
   
                    Príroda sa zobúdza
                    Zvieratká a ich mláďatká
                    Vitajte vtáčiky
                    Jar v záhrade a na poli
MÁJ:          Rozkvitnutá jar

                   Úsmev mojej mamky
                   Záhradné a lúčne kvety
                   Odkiaľ som prišiel
                   V ríši hmyzuJÚN:          Lúčime sa škôlka milá

                   Týždeň detskej radosti
                   Exotické zvieratá
                   Čoskoro budem žiakom
                   Kde sa všade vyberieme
                   Tešíme sa na prázdniny - leto
 Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Streda, 29 Jún 2011 20:06