Náhodné foto z galérie

img_0113Uznesenie 13.5.2016

Uznesenie č.2/2016 z obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 13.5.2016

1.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice

       Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

2.      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob výberu záujemcov o nájomne byty

 

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

 

3.      Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Vašenka na preverenie dôvodov odchodu žiakov ZŠ Beloveža do iných škôl a následné informovanie obecného zastupiteľstva na najbližšom zasadaní.

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

 


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Streda, 13 Júl 2016 15:17