Náhodné foto z galérie

img_0101Uznesenie 10.8.2016

Uznesenie č. 5/2016 z obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 10.8.2016

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice

Za:6 zdržalo sa:0 proti:0

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpis dodatku ku kúpnej zmluve na bytový dom Lipa medzi obcou Beloveža a firmou Marko a Marko s.r.o. nakoľko nebolo správne uvedené číslo parcely a výmera v m2. Správne uvedené v zmluve bude č. parcely 1391/37 o výmere 194m2.

Za:6 zdržalo sa:0 proti:0

3.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje znenie bytového poriadku v obecnom bytovom dome Lipa.

Za:6 zdržalo sa:0 proti:0

4.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu okien, náter strechy, opravu komínov a náter fasády svojpomocne za cenu materiálu

Za:6 zdržalo sa:0 proti:0

Overovatelia:

p. Mačuga .....................................

p. Mgr Dulenčin .....................................

Zapisovateľ:

Mgr. Marko .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter .....................................


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Štvrtok, 11 August 2016 15:00