Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p5090408Uznesenie č.6 31.8.2016
Uznesenie č.6/2016 z obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 31.8.2016
 
1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice
       Za:7        zdržalo sa:0       proti:0
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záložnú zmluvu č. 700/560/2014 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania, firmou Marko a Marko s.r.o a obcou Beloveža.
        Za:7        zdržalo sa:0       proti:0
 
 
Overovatelia:
p. Vašenko                              .....................................
p. Mgr. Dulenčin                     .....................................
Zapisovateľ:
Mgr.  Marko                            .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                            .....................................

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Pondelok, 05 September 2016 07:49