Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0322Uznesenie č.3/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 17.05.2018
Stiahnuť PDF
Uznesenie č.3/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 17.05.2018


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov p. Jurča a p. Basára, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:5      zdržalo sa:0       proti:0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu č. PHZ-OPK1-2018-000703-0003.
      Za:5       zdržalo sa:0       proti:0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenia Memoranda o porozumení s obcou Verkhnii Koropets (Zakarpatská oblasť, Mukačevský okres, - Ukrajina).
      Za: 5   zdržalo sa:0        proti:0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov pre MUDr. Jozefa Marka za cenu 2€/m2.
      Za:5      zdržalo sa:0        proti:0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Storinského  a nemá žiadne výhrady proti výstavbe garáží na parcele č. 2873/4.
       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0


Overovatelia:
       p. Basár        .....................................
       p. Jurč                    .....................................
Zapisovateľ:
       Mgr.  Dulenčin        .....................................
Starosta obce:
       Mikula Peter             .....................................


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Streda, 30 Máj 2018 09:58