Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0081Uznesenie č.8/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 6.09.2018
Uznesenie č.8/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 6.09.2018
1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Marka a p. Mačugu, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.
       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0
2.     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje, že otázkou rekonštrukcie požiarnej zbrojnice sa bude zaoberať nové zastupiteľstvo, ktoré vznikne po komunálnych voľbách v novembri 2018.
Za:6        zdržalo sa:0      proti:0
3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje firmu CHOSEMA s.r.o ako zhotoviteľa projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na výstavbu amfiteátra.
Za:6       zdržalo sa:0       proti:0
4.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nových členov do zriadených komisií : Ľubica Soroková, Marián Hopko, Michal Semanišin.
Za: 6     zdržalo sa:0        proti:0
 
 
 
Overovatelia:
Mgr. Marko                          .....................................
p. Mačuga                             .....................................
Zapisovateľ:
Mgr. Dulenčin                       .....................................
Starosta obce:
Mikula Peter                           .....................................

Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Štvrtok, 22 November 2018 11:11