Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0298Uznesenie č.7/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 21.08.2018

Stiahnuť PDF

Uznesenie č.7/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 21.08.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Leškaniča a p. Jurča, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:6      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  uzatvorenie príkazej zmluvy „Zmeny a doplnky č. 1 Uzemného plánu obce Beloveža“

Za:6       zdržalo sa:0       proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Výberovej komisie.

Za: 6     zdržalo sa:0        proti:0

 

Overovatelia:

MUDr. Leškanič                  .....................................

p. Jurč                                   .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google