Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

p7310628Uznesenie č.9/2018

Stiahnuť PDF 
Uznesenie č.9/2018 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 22.11.2018

1.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Leškaniča a p. Jurča, za zapisovateľa Mgr. Dulenčina.

       Za:5      zdržalo sa:0        proti:0

2.     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zriadenie inventarizačnej komisie v zložení: p. Pipasová, Mgr. Sidorjaková, Mgr. Semanová, p. Kataníková, p. Storinský, p. Semanišin ml.

Za:5        zdržalo sa:0      proti:0

3.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky starostovi obce v rozsahu 11 dní.

Za:5       zdržalo sa:0       proti:0

4.     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beloveži.

Za: 5     zdržalo sa:0        proti:0

 

 

 

 

Overovatelia:

MUDr. Leškanič                  .....................................

p. Jurč                                   .....................................

Zapisovateľ:

Mgr.  Dulenčin                       .....................................

Starosta obce:

Mikula Peter                          .....................................


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google