Elektornické služby obce Beloveža

Náhodné foto z galérie

img_0227Uznesenie č.1/7/2019 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 25.02.2019

U Z N E S E N I A

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2019

 

 

UZNESENIE č. 1/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži

schvaľuje

program na zasadnutie ako celok

 

UZNESENIE č. 1/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži

berie na vedomie

určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 

UZNESENIE č. 1/9/2019

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži

schvaľuje

výsledok voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža Ing. Miloša Mikulu na funkčné obdobie od 01.03.2019 do 28.02.2025

 

UZNESENIE č. 1/10/2019

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži

zamieta

požiadavku Ing. Jána Čičvaru na odkúpenie parciel 869/10, 869/11,869/2,895/9 ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Svoje stanovisko odôvodnili tým, že je to strategické územie na plánovanú rekonštrukciu obecného vodovodu.


Stiahnuť Zápisnicu zasadnutia TU: 


Facebook Favoriten Twitter Myspace Stumbleupon blogger google
Posledná úprava Streda, 26 Jún 2019 15:22